Filmvärlden har expanderat de senaste åren och decennierna. Tekniken vad gäller filmindustrin har utvecklats något enormt ur flera uppfinningar som är visuella, genom exempel från zoetropen samt stillbildskameran, dock under slutet av 1800-talet. År 1895 utfördes den allra första filmvisningen av bröderna Lumière. Men den person har fångat den allra största rörliga filmbilden var en känd person som hette Louis Aimé Augustin Le Prince. Det tråkiga med detta är att det enbart finns två väldigt korta filmer som är välbevarade, medan övriga har försvunnit.

Efter bröderna Lumière, började en rad olika stumfilmer att produceras. Men bröderna Lumière anda levde vidare, genom att deras filmer kombinerades med fonograftekniken. Detta var något stort då både bild samt ljud kunde presenteras samtidigt. År 1917 gjordes första långfilmen som var animerade hette El Apóstol.

Efter år 1920 så kan man storslaget säga att Hollywood har varit den staden som har dominerat mest på marknaden världen över, dessutom har även tekniska utvecklingen gått mest framåt tack vare Hollywood. År 1927 i USA, kom den första ljudlagda-filmen som hette Jazzsångaren. Efter den här filmen har det bara gått bra, då filmtekniken har utvecklats något, år 1939 kom den första färgfilmen och den filmen som gjorde detta för första gången var Borta med vinden. Under 1950-talet var det olika metoder som användes för att filmerna ska kunna visas i bland annat 3D, och även fyrkanalsljuder kom då också. Men man kan lätt säga att filmindustrin är den största industrin i hela världen. De ställen som är i spetsen är Hollywood (USA) samt Bollywood (Indien).